Wednesday, 30 December 2015

AKTIVITI-AKTIVITI HAL EHWAL MURID 2016 1. Pendaftaran dan Orientasi Tahun 1

Pendaftaran dan orentasi tahun 1 ini dijalankan sehari awal sesi persekolahan  bermula. Murid-murid  diberikan pendedahan awal tentang sekolah,peraturan disiplin dan kawasan persekitaran sekolah bagi membiasakan mereka dengan suasana persekolahan yang baru.


 1. Kursus Kepimpinan Pengawas, Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah

Kursus ini diadakan bagi memberi pendedahan ciri-ciri kepimpinan dan motivasi kepada pengawas, ketua dan penolong ketua kelas. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menerapkan ciri-ciri dan nilai kepimpinan dalam kalangan mereka bagi memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan baik seperti yang diamanahkan.

 1. Watikah Perlantikan Pengawas, Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah

Sekolah juga menjalankan perlantikan pengawas, ketua darjah dan penolong ketua darjah pada awal tahun sesi persekolahan pada setiap tahun. Perlantikan ini bagi memberikan perlantikan secara rasmi murid-murid yang telah dipilih menjawat jawatan-jawatan tersebut.


 1. Program Guru Penyayang

Program guru penyayang akan diadakan sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun, iaitu sekali dalam semester pertama dan tiga        kali dalam semester kedua, ianya bertujuan untuk memberi penghargaan dan mengalu-alukan kehadiran murid ke sekolah supaya murid merasa dihargai semasa disekolah.

 1. Sambutan Hari Guru
Sambutan diadakan pada 16 Mei setiap tahun yang bertujuan memberi penghargaan kepada guru-guru selain memberi peluang kepada murid-murid mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang mengajar mereka.


 1. Latihan Kebakaran

Latihan kebakaran diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun, iaitu sekali pada semester pertama dan sekali pada semester kedua. Pihak sekolah juga memanggil Jabatan Bomba berhampiran untuk memberikan ceramah keselamatan dan teknik-teknik memadam api dengan betul.


 1. Sambutan Bulan Kemerdekaan

Pihak sekolah menjalankan aktiviti sambutan bulan kemerdekaan bermula pada 1 Ogos hingga 16 September setiap tahun. Selain itu, pelbagai aktiviti dijalankan sepanjang sambutan dijalankan seperti perasmian pengibaran Jalur Gemilang, Sambutan 31 Ogos, Penutup Sambutan Bulan Kemerdekaan. Selain itu, acara-acara lain yang turut dijalankan adalah seperti nyanyian lagu patriotik, pertandingan hiasan kelas bertemakan kemerdekaan, pertandingan melukis poster dan pelbagai lagi.


 1. Program Imunisasi Murid Tahun 1 dan 6

Program Iminusasi HPV Murid Tahun 6 diberikan kepada pelajar perempuan sahaja  dan Suntikan Pelalian Tetanus untuk murid Tahun 1 pada pertengahan Tahun. Kedua-dua Imunisasi ini diberi oleh klinik kesihatan yang berhampiran iaitu Klinik  Kesihatan Kiulu .

 
 1. Rawatan Pergigian

Rawatan pergigian diberikan juga oleh klinik kesihatan berhampiran dan pihak sekolah telah menyediakan satu bilik khas untuk jururawat berkenaan memberikan rawatannya. Rawatan ini diberikan sekali dalam setahun.

 
 1.   Pertandingan Kebersihan Kelas

  Pertandingan kebersihan kelas dijalankan sepanjang tahun. Kebersihan dinilai oleh pihak
  pentadbir dan kelas yang terbaik diberikan satu piala pusingan.     
  

 1.   Program Motivasi

  Program Motivasii dijalankan kalangan murid-murid Tahun 6 dan 5. Pelbagai aktiviti   
  berbentuk motivasi dan ilmiah diberikan kepada murid-murid tersebut.


 1.   Sesi Bimbingan

  Sekolah mempunyai seorang guru bimbingan. Guru bimbingan tersebut banyak
  menjalankan program bimbingan bagi membantu murid-murid terutama murid-murid
  yang bermasalah. Selain secara berkelompok, sesi bimbingan individu juga dijalankan.


 1.   PROGRAM KESEDARAN ALAM SEKITAR

  Program kesedaran alam sekitar akan diadakan oleh pihak sekolah. Progran ini diadakan  
  adalah bertujuan untuk menanamkan sikap cinta akan alam sekitar dan sikap
  bertangguangjawab terhadap kebersihan alam sekitar.  


 1.   Program Ceramah Keselamatan

  Pihak sekolah sentiasa menjalinkan hubungan yang baik bersama pihak polis  bagi
  menjamin keselamatan murid-murid sekolah terjaga. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti
  ceramah keselamatan dan pameran-pameran dijalankan bagi memberikan pendedahan
  kepada murid-murid tentang keselamatan diri masing-masing.


 1.   Program bersama Klinik Kesihatan Kiulu/Tuaran

  Program ini dijalankan pada setiap tahun. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti
  pemeriksaan kesihatan, ceramah kesihatan, bantuan kecemasan dan pelbagai lagi
  dijalankan bagi memastikan murid-murid tahu cara menjaga kesihatan agar sentiasa
  sihat.


2016: PANDUAN PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID

PENDAHULUAN 

Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap prestasi murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka.  Atas dasar inilah, matlamat dan objektif pengurusan HEM bertunjang kepada kebajikan, keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang baik serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada bangsa, agama dan negara.
Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada bagaimana sekolah menguruskan hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen murid-muridnya.
Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan pelbagai program yang dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk mempastikan matlamat sekolah tercapai. Kerjasama yang erat antara semua guru dan murid mampu merealisasikan wawasan sekolah ini.

 MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID

 • Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid
  berfungsi sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan
  dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan
  kebolehan ke tahap maksima dan menyuburkan potensi kepimpinan.


OBJEKTIF

 • Memahami konsep dan peranan serta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.
 • Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu kecemerlangan di peringkat sekolah.
 • Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.


PROFIL GURU BESAR SK MALANGANG BARU: EN ACHIN BIN MARUDUNama: Achin bin Marudu
Tarikh Lahir: 10 Disember 1961
Tempat Lahir: Kampung Dandun Pitas
Agama: Kristian
Kelulusan Akademik: Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) & Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pendidikan
Kelulusan Ikhtisas: Sijil Perguruan (Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Bahru, Johor)
Jawatan: Guru Besar (PPP)
Gred Jawatan: DG41
Alamat Rumah: Kampung Tamparuli, Peti Surat 357, 89257 Tamparuli
No Telefon: +60135515155
Nama Pasangan: Anjilin Binti Ilibu @ Ribu
Pekerjaan Pasangan: Guru Akademik (PPP) di SK Pekan Tamparuli


Pengalaman Bertugas:


Guru Biasa SMK Kota Marudu: 27/04/1981-15/08/1988
Guru Besar SK Dandun Pitas: 16/08/1988-31/03/1992
Guru Besar SK Manggis Pitas: 01/04/1992-15/02/1996
Penyelia Petang SK Tambalang Tuaran: 16/02/1992-31/12/1997
Guru Besar SK Bantayan Tamparuli: 01/01/1998-15/09/1999
Penyelia Pendidikan Daerah Tamparuli: 16/09/1999-31/10/2002
Penyelia Pendidikan Daerah Kota Kinabalu: 01/11/2002-29/02/2012
Guru Besar SK Malawa Kota Kinabalu: 01/03/2012-05/05/2013
Guru Besar SK Malangang Baru: 06/06/2013 - sekarang

Maklumat Berjawatan:


Tarikh Lantikan Pertama: 01/05/1981
Tarikh Pengesahan Jawatan: 01/05/1981
Tarikh Jawatan Tetap dan Berpencen: 01/06/1993
Tarikh Kenaikan Pangkat DG6-DG5: 02/10/1993
Tarikh Kenaikan Pangkat DGA32-DGA34: 02/01/2003
Tarikh Kenaikan Time Based DGA38: 01/01/2012
Tarikh Lantikan DG41: 15/07/2012
Tarikh Pengesahan Perkhidmatan DG41: 15/07/2014
Tarikh Bersara: 10/12/2021

Monday, 21 December 2015

AKTIVITI 2014: BOLA TAMPAR PERINGKAT DAERAH TUARAN

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN MALANGANG BARU

MATLAMAT SEKOLAH KEBANGSAAN MALANGANG BARU

•Mengangkat pencapaian  kurikulum  dan kokurikulum setanding dengan sekolah-sekolah lain dalam daerah Tuaran khasnya sebagai sekolah yang cemerlang.

•Membina  satu  pengurusan yang cekap menyeluruh secara profesional dengan penyertaan semua pihak  ke arah mencapai visi dan misi sekolah.

•Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR dan berupaya menghasilkan keputusan cemerlang untuk murid bersaing di peringkat yang lebih tinggi.

•Melahirkan modal insan yang sejajar dengan enam aspirasi murid dalam PPPM 2013 – 2025 dengan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Rukun Negara. 

OBJEKTIF SK MALANGANG BARU


•Mencapai keputusan cemerlang dalam UPSR.

•Memastikan kejayaan dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan sahsiah menepati Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM).

•Membasmi buta huruf dan buta nombor di sekolah melalui sistem pengajaran dan pembelajaran berkualiti, sistematik dan berkesan.

•Melahirkan murid berperibadi mulia dan mampu menyumbang ke arah tuntutan alaf baru.

•Memastikan wujud iklim dan budaya sekolah yang selamat, sihat, bersih, selesa, harmoni dan bermuafakat.

•Mewujudkan semangat kerja berpasukan dalam kalangan guru dan anggota kumpulan pelaksana.


•Mengeratkan hubungan kerjasama dengan ibu bapa, komuniti, pemimpin masyarakat dan sektor awam. 

JAWATAN KUASA KECEMERLANGAN UPSR SK MALANGANG BARU 2014

STAF SK. MALANGANG BARU TUARAN 2015

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT PERSATUAN1.      Bertanggungjawab menasihati, membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan supaya benar-benar teratur dan bergerak.

2.      Bertanggungjawab sebagai penggerak kepada peraturan-peraturan berkenaan bagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berfaedah kepada ahli-ahli seperti:
a.    menganjur/menyertai peraduan-peraduan.
b.    mengadakan kursus-kursus bimbingan dalam bidang yang sesuai.
c.    menganjurkan ceramah, seminar, forum.
d.    mengadakan lawatan sambil belajar.
e.    kegiatan-kegiatan lain.

3.        Membimbing ahli-ahli jawatankuasa dan ahli-ahli persatuan dalam memahami peraturan-peraturan persatuan.

4.        Menggiatkan lagi kecenderungan murid-murid dalam bidang pelajaran.


5.        Menentukan rancangan kegiatan tahunan dibuat dan disampaikan kepada Guru Besar pada awal penggal persekolahan yang pertama tiap-tiap tahun.

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS).

A.   Menyediakan peraturan:

a.    mengurus perlantikan pengawas perpustakaan.

b.    menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan.

c.    memastikan peraturan ini difahami dan dipatuhi oleh semua murid.

d.    melatih pustakawan-perpustakawan yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di perpustakaan.

B.   Membuat Anggaran Perbelanjaan:

a.    menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.

b.    menyediakan senarai buku yang patut dibeli mengikut keutamaan.

c.    mengagihkan pembelian buku mengikut peruntukan yang ada, sama ada dari wang kerajaan (KWK) atau sumbangan wang awam (SUWA).


C.   Membuat Pesanan Buku:

a.    menyediakan senarai nama buku dan alatan peprpustakaan yang hendak dibeli.

b.    membuat pesanan buku-buku melalui Guru Besar.

c.    memeriksa buku-buku yang dibekalkan oleh pembekal untuk menentukan cukup bilangannya dan baik keadaannya.
d.    mengkelaskan buku-buku mengikut pengkelasan Perpuluhan Dewey.

e.    Memasukkan kenyataan mengenai buku-buku ke dalam stok.

f.     Berhubung dengan guru kanan mata pelajaran dan guru-guru lain dalam memilih buku dan majalah-majalah.

D.  Memproses Buku:

a.    menyediakan “slid kerja” iaitu mencatatkan mengenai cetakan, pengarang/penerbit dan butiran berkenaan.

b.    Membuat tanda hak milik dan pengenalan pada tiap-tiap buku.

E.   Menyediakan Kad-Kad:

           Setiap buku hendaklah dilekatkan dengan:
a.    Kocek buku
b.    Kad buku
c.    Slid tulang belakang
d.    Kad katalogF.   Galakan Penggunaan Perpustakaan

     Menyediakan aktiviti-aktiviti seperti:
a.    menganjurkan pertandingan kuiz
b.    mengadakan pameran
c.    meneka buku
d.    bercerita
e.    perbincangan mengenai buku
f.     ceramah
g.    drama ringkas
h.    seminar

G.   Rekod Penggunaan

a.    mencatatkan bilangan pengguna perpustakaan, setiap kali perputskaan dibuka.

b.    senarai peminjam buku.

c.    senarai kekerapan murid meminjam buku.

H.  Rawatan Buku

a.    membaiki buku-buku yang rosak dengan cara menjilidkannya semula.

b.    menjilidkan majalah-majalah.

c.    menentukan dan menjamin keselamatan segala harta dan perabot dalam bilik perpustakaan daripada kehilangan.

d.    menjaga atrau menjamin kebersihan bilik peprpustakaan.

e.    mengadakan fail-fail tegak.
f.     menyimpan guntingan akhbar-akhbar dan kertas soalan-soalan peperiksaan untuk rujukan.

I.   Penyemakan/Hapus kira Buku Stok

a.    buku-buku yang berkedaan yang amat buruk dipilih dan dicadangkan untuk dihapuskira.


b.    menyemak/menutup stok pada akhir tahun.

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU DISIPLIN


 1.   Sebagai Setiausaha kepada Lembaga Disiplin Sekolah.

 2.  Merekodkan segala kesalahan-kesalahan/hukuman-hukuman/denda yang dikenakan ke atas murid-murid.

3.   Menjadi Penasihat kepada Lembaga Pengawas Sekolah.

4.   Membantu Guru Besar dalam menentukan supaya peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepenuhnya.

5.   Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi oleh Lembaga Pengawas Sekolah serta merujukkannya kepada Guru Besar, jika perlu.

6.   Membantu Guru Besar dalam mengesan kesalahan-kesalahan besar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara ataupun pembuangan sekolhah. Beliau juga dikehendaki mengesahkan kesalahan-kesalahan itu.

7.   Sentiasa berhubung rapat dengan guru bimbingan dan kauseling untuk menyelesaikan masalah-masalah murid dan juga dalam membantu menyelesaikan murid-murid yang bermasalah.

8.   Sentiasa berusha untuk menanamkan semangat patuh kepada arahan-arahan sekolah di kalangan murid-murid.

9.   Bekerjasama dengan guru-guru bertugas mingguan/harian dan Lembaga Pengawas Sekolah untuk tujuan menguruskan kawalan murid-murid pada hari perhimpunan dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah.

10.  Mencadangkan perlantikan pengawas-pengawas sekolah.


11.  Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

1.  Menentukan penggunaan Sukatan Pelajaran yang kemaskini.

2. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pengajaran / pembelajaran yang kemaskini.

3.   Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran mingguan, bulanan dan penggal.

4. Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dalaman dan peperiksaan kertas-kertas jawapan.

5.  Menganalisa keptusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan dan mengakaji serta mencari jalan untuk memajukan taraf pencapaian dari masa ke semasa seprti mengadakan:

a. Kelas tambahan
b. Ceramah menjawab soalan-soalan
c. Peraduan-peraduan tertentu
d. Kuiz
e. Bahas

6. Menentukan jenis-jenis buku yang perlu ada di sekolhah untuk  perpustakaan atau rujukan guru.

         7. Memberi  kerjasama  kepada Jawatankuasa SPBT untuk menjaga keselamatan buku-buku teks yang digunakan.

8. Bertanggungjawab menyediakan bahan-bahan atau alat-alat untuk  pameran, jika diperlukan.

9.  Mengkaji dan menentukan jenis buku latihan kerja bagi tiap - tiap kelas, jika diperlukan.

10.  Mengadakan tindakl balas kepada sertiap perubahan baru yang diperlukan seperti sukatan pelajaran baru, pengkaedahan pengajaran dan pembelajaran baru, jika ada.

11.  Membuat anggaran-anggaran perbelanjaan tahunan untuk persertujuan pihak sekolah.

12. Bersama-sama memikul tanggungjawab mengekal dan meninggikan prestasi murid-murid.

13.  Melaksanakan peraturan-peraturan panitianya.

14.  Mengadakan mesyuarat panel sekurang-kurangnya sepnggal sekali atau lebih kerap lagi, jika perlu.

 15.  Menjalankan semua arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

VISI DAN MISI SK MALANGANG BARU BERDASARKAN KPM

VISI DAN MISI SEKOLAH BERDASARKAN KPM


 VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN
TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA


MISI
MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI

MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

LAGU SEKOLAH SK MALANGAN BARU

Lagu Sekolah


ILMU TERAS KEJAYAAN

Sekolahku Tercinta
Berdiri Megah Indah Perkasa
Mendidik Putera Puteri Bangsa
Generasi Berjaya
Padamu Tersandar Harapan
Semangat Waja Capai Impian
Usaha Tekun Berwawasan
Pemimpin Masa Hadapan
 SK. Malangang Baru
Kami Bangga Jadi Wargamu
Akhlak Mulia Kekal Berpadu
Insan Berdaya Maju
Cemerlang Gemilang Terbilang
Yakin Diri Terus Berjuang 
Tempuhi Segala Rintangan
Ilmu Teras Kejayaan(Lirik/Lagu : Achin Marudu 2013)