Monday, 21 December 2015

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS).

A.   Menyediakan peraturan:

a.    mengurus perlantikan pengawas perpustakaan.

b.    menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan.

c.    memastikan peraturan ini difahami dan dipatuhi oleh semua murid.

d.    melatih pustakawan-perpustakawan yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di perpustakaan.

B.   Membuat Anggaran Perbelanjaan:

a.    menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.

b.    menyediakan senarai buku yang patut dibeli mengikut keutamaan.

c.    mengagihkan pembelian buku mengikut peruntukan yang ada, sama ada dari wang kerajaan (KWK) atau sumbangan wang awam (SUWA).


C.   Membuat Pesanan Buku:

a.    menyediakan senarai nama buku dan alatan peprpustakaan yang hendak dibeli.

b.    membuat pesanan buku-buku melalui Guru Besar.

c.    memeriksa buku-buku yang dibekalkan oleh pembekal untuk menentukan cukup bilangannya dan baik keadaannya.
d.    mengkelaskan buku-buku mengikut pengkelasan Perpuluhan Dewey.

e.    Memasukkan kenyataan mengenai buku-buku ke dalam stok.

f.     Berhubung dengan guru kanan mata pelajaran dan guru-guru lain dalam memilih buku dan majalah-majalah.

D.  Memproses Buku:

a.    menyediakan “slid kerja” iaitu mencatatkan mengenai cetakan, pengarang/penerbit dan butiran berkenaan.

b.    Membuat tanda hak milik dan pengenalan pada tiap-tiap buku.

E.   Menyediakan Kad-Kad:

           Setiap buku hendaklah dilekatkan dengan:
a.    Kocek buku
b.    Kad buku
c.    Slid tulang belakang
d.    Kad katalogF.   Galakan Penggunaan Perpustakaan

     Menyediakan aktiviti-aktiviti seperti:
a.    menganjurkan pertandingan kuiz
b.    mengadakan pameran
c.    meneka buku
d.    bercerita
e.    perbincangan mengenai buku
f.     ceramah
g.    drama ringkas
h.    seminar

G.   Rekod Penggunaan

a.    mencatatkan bilangan pengguna perpustakaan, setiap kali perputskaan dibuka.

b.    senarai peminjam buku.

c.    senarai kekerapan murid meminjam buku.

H.  Rawatan Buku

a.    membaiki buku-buku yang rosak dengan cara menjilidkannya semula.

b.    menjilidkan majalah-majalah.

c.    menentukan dan menjamin keselamatan segala harta dan perabot dalam bilik perpustakaan daripada kehilangan.

d.    menjaga atrau menjamin kebersihan bilik peprpustakaan.

e.    mengadakan fail-fail tegak.
f.     menyimpan guntingan akhbar-akhbar dan kertas soalan-soalan peperiksaan untuk rujukan.

I.   Penyemakan/Hapus kira Buku Stok

a.    buku-buku yang berkedaan yang amat buruk dipilih dan dicadangkan untuk dihapuskira.


b.    menyemak/menutup stok pada akhir tahun.

No comments:

Post a comment