Monday, 21 December 2015

OBJEKTIF SK MALANGANG BARU


•Mencapai keputusan cemerlang dalam UPSR.

•Memastikan kejayaan dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan sahsiah menepati Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM).

•Membasmi buta huruf dan buta nombor di sekolah melalui sistem pengajaran dan pembelajaran berkualiti, sistematik dan berkesan.

•Melahirkan murid berperibadi mulia dan mampu menyumbang ke arah tuntutan alaf baru.

•Memastikan wujud iklim dan budaya sekolah yang selamat, sihat, bersih, selesa, harmoni dan bermuafakat.

•Mewujudkan semangat kerja berpasukan dalam kalangan guru dan anggota kumpulan pelaksana.


•Mengeratkan hubungan kerjasama dengan ibu bapa, komuniti, pemimpin masyarakat dan sektor awam. 

No comments:

Post a comment