Monday, 21 December 2015

MATLAMAT SEKOLAH KEBANGSAAN MALANGANG BARU

•Mengangkat pencapaian  kurikulum  dan kokurikulum setanding dengan sekolah-sekolah lain dalam daerah Tuaran khasnya sebagai sekolah yang cemerlang.

•Membina  satu  pengurusan yang cekap menyeluruh secara profesional dengan penyertaan semua pihak  ke arah mencapai visi dan misi sekolah.

•Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR dan berupaya menghasilkan keputusan cemerlang untuk murid bersaing di peringkat yang lebih tinggi.

•Melahirkan modal insan yang sejajar dengan enam aspirasi murid dalam PPPM 2013 – 2025 dengan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Rukun Negara. 

No comments:

Post a comment