Wednesday, 6 January 2016

TAKWIM KOKURIKULUM TAHUN 2016

           Pada mematuhi Subperaturan  5(1)  Dalam peraturan –Peraturan Pendidikan (PersatuanSekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.No.11, Tambahan No 41, Perundangan (A):P.U (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berkut ini dikemukakan Senarai Aktiviti yang akan dijalankan.

TAKWIM TAHUNAN


Bulan
Minggu/Tarikh
Unit Kokum &Aktiviti Kokum
Masa
Tindakan /Catatan
Januari - Februari

1.Latihan  berpusat  MSS Zon Kiulu ke  MSSD  Tuaran

2. Persediaan pertandingan peringkat daerah
 - Merentas desa
- Badminton
- Bola Jaring
- Bola Sepak

PK Kokum &
Jurulatih Sukan sekolah

-          Pn. Tiumin
-          En.Ibrahim
-          En. Mohd Zain
Januari
15/1/2016
Merentas desa peringkat sekolah
8.00 – 10.00 pagi
AJK Kokum
Mac
2/3/2016
(Perjumpaan 1 & 2)
Mesyuarat 1
&
Aktiviti pertama Unit Beruniform
1.00 – 4.00 ptg
Guru Penasihat
PBSM
TKRS
Pengakap
9/3/2016
(Perjumpaan 1 & 2)
Mesyuarat 1
&
Aktiviti pertama Kelab dan Persatuan
1.00 – 4.00 ptg
Guru Penasihat
Kelab BM
Kelab BI
Kelab KDM
Kelab Rukunegara
CUTI SEKOLAH 12 – 20 HB MAC 2016
23/3/2016
(Perjumpaan 1 & 2)
Mesyuarat 1
&
Aktiviti pertama Kelab Sukan dan Permainan
/1M 1S

1.00 – 4.00 ptg
Guru Penasihat
Kelab Badminton
KelabB.Tampar
Kelab B. Sepak
Kelab B. Baling
30/3/2016
(Perjumpaan 3 & 4)
Perjumpaan Unit Beruniform
1.00 – 4.00 ptg
Guru Penasihat
PBSM
TKRS
Pengakap

April
6/4/2016
(Perjumpaan 3 & 4 )
Perjumpaan Kelab dan Persatuan
1.00 – 4.00 ptg
Guru Penasihat
Kelab BM
Kelab BI
Kelab KDM
Kelab  Rukunegara
13/4/2016
(Perjumpaan 3 & 4)
Senamrobik
1.00  - 4.00 ptg
Penyelaras 1M 1S
En. Mohd Zain
& Guru Penasihat Kelab Sukan dan Permainan
20/4/2016
(Perjumpaan 5 & 6)
Perjumpaan  Unit Beruniform
1.00 – 4.00 ptg
Guru Penasihat
PBSM
TKRS
Pengakap
27/4/2016
(Perjumpaan 5 & 6)
Perjumpaan Kelab dan Persatuan
1.00 – 4.00 ptg
Guru Penasihat
Kelab BM
Kelab BI
Kelab KDM
Kelab Rukunegara
27/4/2016
(Perjumpaan 5 & 6)
Perjumpaan Sukan dan Permainan
/ 1M 1S
1.00 – 4.00ptg
Guru Penasihat
Kelab Badminton
KelabB.Tampar
Kelab B. Sepak
Kelab B. Baling
Mei
4/5/2016
(Perjumpaan 7 & 8)
Perjumpaan Unit Beruniform
1.00 – 4.00ptg
Guru Penasihat
PBSM
TKRS
Pengakap

11/5/2016
(Perjumpaan 7 & 8)
Perjumpaan Kelab dan Persatuan
1.00 – 4.00 ptg
Guru Penasihat
Kelab BM
Kelab BI
Kelab KDM
Kelab Rukunegara

18/5/2016
(Perjumpaan  7 & 8)
Perjumpaan Sukan dan Permainan
/ 1M 1S
1.00 – 4.00ptg
Guru Penasihat
Kelab Badminton
KelabB.Tampar
Kelab B. Sepak
Kelab B. Baling

25/5/2016
(Perjumpaan 9 & 10)
Perjumpaan  Unit Beruniform
1.00 – 4.00ptg
Guru Penasihat
PBSM
TKRS
Pengakap


Jun
PUASA

Julai
20/7/2015
(Perjumpaan 9 & 10)
Perjumpaan Kelab dan Persatuan
1.00 – 4.00ptg
Guru Penasihat
Kelab BM
Kelab BI
Kelab KDM
Kelab Rukunegara


27/7/2016
(Perjumpaan 9 & 10)
Karnival 1M 1S
Bola Sepak
Bola Jaring
Olahraga
(wajib 1M 1S setiap
sekolah)

1.00 – 4.00 ptg
Penyelaras 1M 1S
En. Mohd Zain
& Guru Penasihat Kelab Sukan danP ermainan
Ogos
3/8/2015
(Perjumpaan 11 & 12)
Perjumpaan Unit Beruniform
1.00 – 4.00ptg
Guru Penasihat
PBSM
TKRS
Pengakap
10/8/2015
(Perjumpaan 11 & 12)
Perjumpaan Kelab dan Persatuan
1.00 – 4.00ptg
Guru Penasihat
Kelab BM
Kelab BI
Kelab KDM
Kelab Rukunegara
17/8/2015
(Perjumpaan 11 & 12)
Perjumpaan Sukan dan Permainan
/ 1M 1S
1.00 – 4.00ptg
Guru Penasihat
Kelab Badminton
KelabB.Tampar
Kelab B. Sepak
Kelab B. Baling
21 – 28/9/2016
KarnivalKelabdanPersatuan
Kuiz dan demo KDM

Story tellind, Scrable and poem KBI

Sajak, Tulisan cantik, Bercerita/kuiz KBM

Pertandingan lagu-lagu patriotic KRN
Ikut kesesuaian masa kelab masing-masing
Guru Penasihat
Kelab BM
Kelab BI
Kelab KDM
Kelab Rukunegara
Sept
UPSR 2016

SUKAN TAHUNAN SEKOLAH 29 – 30hb SEPTEMBER 2016 (tertakluk kepada takwim sekolah)

November
2/11/2016
(Aktiviti Unit Beruniform )
Lawatan / Perkhemahan
Hingga selesai
Guru Pengring dilantik
16/11/2016
Penghantaran Laporan setiap kelab  2016 kepada Penolong Kanan KokurikulumNo comments:

Post a comment