Thursday, 7 January 2016

GURU MATA PELAJARAN SK. MALANGANG BARU, TUARAN 2016

GURU MATA PELAJARAN
MP/THN


1

2

3

4

5

6

B.MELAYU


Regina

Dg. Mohaidah


Regina

Marilyn

Tiumin

Tiumin

B. INGGERIS


Liza

Margaret

Liza

Margaret

Aliciana

Aliciana

MATEMATIK


Mohd.
Ibrahim

Muhinie

Muhinie

Mohd. Ibrahim

Mohd.
Ibrahim

Mohd.
Ibrahim

SAINS/DST


Dalitah

Dalitah

Dalitah

Mohd. Zain

Mohd. Zain

Dalitah

P.MORAL


Margaret

Dg. MohaidahMohd. Zain

GBP.ISLAM


Norazlinawati dan NorfazlianaP.SENI


Dg.
Mohaidah

Dg.
Mohaidah

Aliciana

Dg.
Mohaidah

Aliciana

Dg.
Mohaidah

PJ


Mohd
Zain

Mohd.
Zain

Mohd
Zain

Mohd
Zain

Mohd.
Zain

Mohd.
Zain

TMK/KBT

-

-

-

Regina/
Dalitah

Regina/Dalitah

Mohd. Ibrhim/
Dalita

SEJARAH


-

-

-

Marilyn

Tiumin

Mohd. Ibrahim

BKD


Marilyn

Liza

Tiumin

Muhinie

Marilyn

Liza

Muzik


Dalitah

Muhinie

Tiumin

Tiumin

Aliciana

Tiumin


P.Kesihatan


Mohd. Zain

Mohd.
Zain

Mohd.
Zain

Aliciana

Mohd
Ibrahim

Mohd. Ibrahim

No comments:

Post a comment